Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিধবা ভাতা

‘‘ছক’’

জেলার নামঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলাঃ জুরাছড়ি।

বিধবা ভাতা

 

ক্র: নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

ম্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

লিঙ্গ

ভাতা পরিশোধ বহি নং

ব্যাংক হিসাব নং

ইউনিয়ন

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

সর্বশেষ ভাতা পরিশোধের তারিখ

গৃহীত অর্থের পরিমাণ

1.

সুরমুগী চাকমা

 

শংখ মালা চাকমা

মৃত মধুচান চাকমা

12/10/65

47

0

91

বিধবা-212

মৈদং

ছোট মন্দিরাছড়া

25/06/12

3600

2.

বিমলিনী চাকমা

 

ভারতী চাকমা

মৃত মিজিক্যা চাকমা

16/01/55

57

0

92

বিধবা-218

মৈদং

ছোট মন্দিরাছড়া

25/06/12

3600

3.

বাসমত্মী লতা চাকমা

 

পদ্মমুখী চাকমা

মৃত কালা চান চাকমা

14/04/59

53

0

93

বিধবা-597

মৈদং

ছোট মন্দিরাছড়া

25/06/12

3600

4.

নমনীতা চাকমা

 

কর্ণপুদি চাকমা

তঙ্গেরাম চাকমা

18/03/52

60

0

94

বিধবা-219

মৈদং

ছোট মন্দিরাছড়া

25/06/12

3600

5.

শামিত্ম দেবী চাকমা

 

নীহার বালা চাকমা

মৃত কালক্যা চাকমা (রুবেল)

12/05/77

55

0

95

বিধবা-603

মৈদং

ছোট মন্দিরাছড়া

25/06/12

3600

6.

বীর পুদি চাকমা

 

শিংঙি চাকমা

মৃত নলেন্দ্র চাকমা

05/04/72

40

0

96

বিধবা-566

মৈদং

হাজাছড়ি

25/06/12

3600

7.

কুন্ডলিনী চাকমা

 

মালিতা চাকমা

মৃত কিনা মনি চাকমা

25/06/57

55

0

97

বিধবা-225

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

8.

স্বর্ণমুখী চাকমা

 

কেশ পুদি চাকমা

মৃত ভুত্যাং চাকমা

24/03/52

60

0

98

বিধবা-226

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

9.

বড়মিলা চাকমা

 

লাংদী চাকমা

মৃত অশ্বিনী কুমার চাকমা

27/04/67

45

0

99

বিধবা-227

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

10.

মধুমিতা চাকমা

বীর কুমার চাকমা

দয়ারী চাকমা

স্বামী পরিত্যাক্তা

23/07/49

23

0

100

বিধবা-567

মৈদং

হাজাছড়ি

25/06/12

3600

11.

রামপতি তঞ্চঙ্গ্যা

 

সুর্যমালা তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত চন্দ্র মোহন তঞ্চঙ্গ্যা

01/02/72

40

0

102

বিধবা-529

মৈদং

বটতলী

25/06/12

3600

12.

সুর্যমুখী তঞ্চঙ্গ্যা

 

রাজমালা তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত বয়মনি তঞ্চঙ্গ্যা

10/02/42

70

0

103

বিধবা-285

মৈদং

বটতলী

25/06/12

3600

13.

কনাবী তঞ্চঙ্গ্যা

 

চুগাইয়া তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত শঙ্করাম তঞ্চঙ্গ্যা

04/05/18

94

0

104

বিধবা-581

মৈদং

বটতলী

25/06/12

3600

14.

অগ্নিমালা তঞ্চঙ্গ্যা

 

রঞ্জন মালা তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত মালেক কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

05/01/52

60

0

105

বিধবা-527

মৈদং

বটতলী

25/06/12

3600

15.

কৃষ্ণমালা চাকমা

 

নন্দ রানী চাকমা

মৃত চিংখু খুলা চাকমা

11/02/44

55

0

106

বিধবা-377

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

16.

সনেয়ে মা

 

সুনীতি তালুকদার

মৃত কিনারাম চাকমা

17/06/41

71

0

107

বিধবা-277

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

17.

কালা চাকমা

 

তারাবানু চাকমা

মৃত গপেনা চাকমা

01/01/42

70

0

108

বিধবা-344

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

18.

চঞ্চলা চাকমা

 

কালাবী চাকমা

মৃত বিরাজ কুমার চাকমা

01/06/42

70

0

109

বিধবা-343

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

19.

জঞ্জালী চাকমা

 

মনোপতি চাকমা

মৃত বলরাম চাকমা

05/07/62

50

0

110

বিধবা-275

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

20.

বজঙ্গিনী চাকমা

 

চিগন মিলা চাকমা

মৃত লক্ষী কুমার চাকমা

03/05/50

62

0

112

বিধবা-453

মৈদং

হাজাছড়ি

25/06/12

3600

21.

ছবি চাকমা

 

নাঙ্গোবী চাকমা

মৃত ধীরেন্দ্র চাকমা

03/05/62

50

0

113

বিধবা-441

মৈদং

হাজাছড়ি

25/06/12

3600

22.

সুরতা চাকমা

 

লাংদী চাকমা

মৃত সম্রাটসুর চাকমা

11/09/77

35

0

114

বিধবা-601

মৈদং

হাজাছড়ি

25/06/12

3600

23.

বন দেবী চাকমা

 

মিলেবো চাকমা

ক্ষিরেন্দ্র চাকমা

13/12/57

55

0

115

বিধবা-451

মৈদং

হাজাছড়ি

25/06/12

3600

24.

কালেন্দী চাকমা

 

প্রফুল্ল মালা চাকমা

মৃত দিয়াম্ভর চাকমা

22/03/82

30

0

116

বিধবা-520

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

25.

বিনদিনী চাকমা

 

চঞ্চলতা চাকমা

মৃত দবনী চাকমা

12/05/52

60

0

117

বিধবা-493

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

26.

মিলাবো চাকমা

 

কেশরী চাকমা

মৃত নিগিরা মনি চাকমা

03/04/49

61

0

118

বিধবা-468

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

27.

লক্ষীমালা চাকমা

 

ছদবদী চাকমা

মৃত পাথর মনি চাকমা

05/07/62

50

0

119

বিধবা-492

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

28.

দয়া লক্ষী চাকমা

 

রয়েবী চাকমা

মৃত বিন লাল চাকমা

11/09/62

50

0

120

বিধবা-474

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

29.

নন্সিলতা চাকমা

 

গুলমো চাকমা

মৃত কানদশ্যা চাকমা

04/04/52

60

0

121

বিধবা-366

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

30.

বিরজা চাকমা

 

নন্দী চাকমা

মৃত লক্ষীনাথ চাকমা

11/12/52

60

0

122

বিধবা-374

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

31.

যমুনা চাকমা

 

মদন মুগী চাকমা

মৃত সেন চাকমা

01/01/67

45

0

123

বিধবা-279

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

32.

বনমালা চাকমা

 

মালনী চাকমা

মৃত বন বিহারী চাকমা

01/01/62

60

0

124

বিধবা-376

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

33.

গোপা দেবী চাকমা

 

রবি পুতি চাকমা

মৃত অনুধজ চাকমা

08/05/29

83

0

125

বিধবা-440

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

34.

লক্ষী রানী চাকমা

 

ধলেশ্বরী চাকমা

মৃত কল্প রঞ্জন চাকমা

21/07/41

41

0

126

বিধবা-509

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

35.

চিবাপুদি চাকমা

 

সরু বালা চাকমা

মৃত বিলাইয়া চাকমা

04/06/82

30

0

127

বিধবা-522

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

36.

গোপা দেবী চাকমা

 

ফুল রানী চাকমা

মৃত করুনা মোহন চাকমা

18/04/55

57

0

128

বিধবা-494

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

37.

সোনাপুদি চাকমা

 

নীলংবী চাকমা

মৃত লাল চন্দ্র চাকমা

04/06/77

35

0

129

বিধবা-528

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

38.

সুনীতি বালা চাকমা

 

বিদ্যালতা চাকমা

মৃত লাল মনি চাকমা

04/06/77

35

0

130

বিধবা-516

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

39.

পতঙ্গীনি চাকমা

 

চাঁন্দবী চাকমা

মৃত অনিল কুমার চাকমা

08/06/31

81

0

131

বিধবা-535

মৈদং

বাদলহাট ছড়া

25/06/12

3600

40.

কান্দরী চাকমা

 

মাজনী চাকমা

মৃত ইয়েগে চাকমা

04/04/62

50

0

132

বিধবা-580

মৈদং

বাদলহাট ছড়া

25/06/12

3600

41.

শিমলিনী চাকমা

 

মঙ্গল দাশ চাকমা

মৃত মঙ্গল দাশ চাকমা

01/02/57

55

0

133

বিধবা-503

মৈদং

বাদলহাট ছড়া

25/06/12

3600

42.

বুদ্ধমালা চাকমা

 

বাহুদী চাকমা

মৃত ইন্দ্র মোহন চাকমা

05/06/72

40

0

134

বিধবা-258

মৈদং

বাদলহাট ছড়া

25/06/12

3600

43.

অরিপুদি চাকমা

 

পদ্মমুখী চাকমা

মৃত বিমলা চাকমা

11/03/52

60

0

135

বিধবা-467

মৈদং

বাদলহাট ছড়া

25/06/12

3600

44.

বাসনা চাকমা

 

মিলেবো চাকমা

মৃত সত্য রঞ্জন চাকমা

01/01/92

20

0

199

বিধবা-602

মৈদং

বারাবান্যা

25/06/12

3600

45.

চিমত্মা দেবী চাকমা

 

চঞ্চলা চাকমা

বিরাজ কুমার চাকমা

17/05/73

39

0

202

বিধবা-342

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

46.

কালা সোনা চাকমা

 

রসিক মালা চাকমা

মৃত পুষ্প রঞ্জন চাকমা

02/05/72

40

0

203

বিধবা-600

মৈদং

হাজাছড়ি

25/06/12

3600

47.

নন্দী বালা চাকমা

 

লিলি চাকমা

মৃত বাদী মরত চাকমা

13/07/78

34

0

204

বিধবা-607

মৈদং

মৈদং

25/06/12

3600

48.

দীনমালা চাকমা

 

গোপা দেবী চাকমা

মৃত স্নেহ কুমার চাকমা

22/10/71

41

0

205

বিধবা-367

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

49.

প্রিয় বালা চাকমা

 

তরুলতা চাকমা

মৃত সুরেশ কুমার চাকমা

09/06/82

30

0

207

বিধবা-498

মৈদং

ভূয়াতলী

25/06/12

3600

50.

বনদেবী চাকমা

 

সুরজা চাকমা

মৃত বিমল কামিত্ম চাকমা

21/11/54

58

0

307

বিধবা-596

মৈদং

মন্দিরাছড়া

25/06/12

3600

51.

চিকন মিলা চাকমা

 

রাজ কুমারী চাকমা

মৃত অনুরুদ্ধ চাকমা

14/05/40

72

0

308

বিধবা-236

মৈদং

মন্দিরাছড়া

25/06/12

3600

52.

আলো রানী চাকমা

 

কর্নপুদি চাকমা

মৃত পূর্ণ কুমার চাকমা

12/10/59

53

0

309

বিধবা-217

মৈদং

বারাবান্যা

25/06/12

3600

53.

নীহার বালা চাকমা

 

নমিতা চাকমা

মৃত বালুক্যা চাকমা

01/01/72

40

0

310

বিধবা-213

মৈদং

শিলছড়ি

25/06/12

3600

54.

বাউদি চাকমা

 

বিনদ মালা চাকমা

মৃত দয়া মোহন চাকমা

16/07/45

67

0

311

বিধবা-534

মৈদং

ছোট মন্দিরাছড়া

25/06/12

3600

55.

কাঞ্চন পুদি চাকমা

 

রাঙ্গী চাকমা

মৃত সুর্যসেন চাকমা

02/02/52

60

0

312

বিধবা-228

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

56.

সামেত্রী চাকমা

 

ময়না চাকমা

মৃত রসিক মোহন চাকমা

29/01/56

45

0

313

বিধবা-229

মৈদং

তিনটিলা

25/06/12

3600

57.

পাদলী চাকমা

 

শামিত্ম চাকমা

মৃত মেথার কুমার চাকমা

02/12/42

70

0

314

বিধবা-230

মৈদং

তিনটিলা

25/06/12

3600

58.

চিত্রংকালা চাকমা

 

চিক্কো চাকমা

মৃত বিজিময় চাকমা

27/08/82

30

0

315

বিধবা-568

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

59.

মঙ্গল পুদি চাকমা

 

মালিনা চাকমা

মৃত শামিত্ম লাল চাকমা

10/02/79

43

0

316

বিধবা-565

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

60.

রইপুতি তঞ্চঙ্গ্যা

 

নিত্যমালা তঞ্চঙ্গ্যা

রূপেন তঞ্চঙ্গ্যা

12/03/75

37

0

317

বিধবা-281

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

61.

রূপেন মালা তঞ্চঙ্গ্যা

 

নন্দী মালা তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত পুনং চান তঞ্চঙ্গ্যা

05/03/56

44

0

318

বিধবা-378

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

62.

অনিতা তঞ্চঙ্গ্যা

 

গুরিমালা তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত জগন্নাথ তঞ্চঙ্গ্যা

12/03/65

44

0

320

বিধবা-530

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

63.

বয়াঙ্গ মালা তঞ্চঙ্গ্যা

 

নিলি মালা তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত ভাগ্য মোহন তঞ্চঙ্গ্যা

21/07/39

73

0

321

বিধবা-487

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

64.

শুভমালা চাকমা (কালাবী)

 

বৈকুন্ঠ পুদি চাকমা

মৃত জ্ঞান রতন চাকমা

27/12/35

77

0

322

বিধবা-488

মৈদং

পানছড়িমুখ

25/06/12

3600

65.

কালা চোগী চাকমা

 

প্রিঙ্গী চাকমা

মৃত তিতাম্বর চাকমা

01/01/72

40

0

323

বিধবা-273

মৈদং

পানছড়িমুখ

25/06/12

3600

66.

ছায়া রানী চাকমা

 

মাধবীলতা চাকমা

মৃত সোনামনি চাকমা

12/06/85

27

0

324

বিধবা-475

মৈদং

পানছড়িমুখ

25/06/12

3600

67.

আনা চাকমা

 

স্নেহমুখী চাকমা

মৃত অসিত কুমার চাকমা

22/04/77

35

0

325

বিধবা-276

মৈদং

পানছড়িমুখ

25/06/12

3600

68.

পদলা চাকমা

 

গুরিকা চাকমা

মৃত কানা চাকমা

04/04/70

42

0

326

বিধবা-268

মৈদং

পানছড়িমুখ

25/06/12

3600

69.

দেবচানী চাকমা

 

কাবাখুলী চাকমা

মৃত রহিম চন্দ্র চাকমা

01/02/66

46

0

328

বিধবা-442

মৈদং

উকছড়ি

25/06/12

3600

70.

শামত্মনা দেবী চাকমা

 

লক্ষী কুমারী চাকমা

মৃত শরৎ কুমার চাকমা

02/03/69

43

0

329

বিধবা-449

মৈদং

উকছড়ি

25/06/12

3600

71.

রসিক পুদি চাকমা

 

বিনোদা চাকমা

মৃত গঙ্গারাম চাকমা

10/06/57

55

0

330

বিধবা-444

মৈদং

উকছড়ি

25/06/12

3600

72.

মিনুতা চাকমা

 

মৃগসোনা চাকমা

মৃত কেতুগ রঞ্জন চাকমা

05/05/75

37

0

331

বিধবা-452

মৈদং

উকছড়ি

25/06/12

3600

73.

মধুবালা চাকমা

 

সবিনা চাকমা

মৃত কেগেরা চাকমা

06/03/87

25

0

332

বিধবা-469

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

74.

রবিপুদি চাকমা

 

পঞ্চলতা চাকমা

মৃত সুস্থ মনি চাকমা

15/04/42

70

0

333

বিধবা-465

মৈদং

বামে মৈদং

25/06/12

3600

75.

সাধন মালা চাকমা

(সবিন মালা)

 

মেরনী চাকমা

মৃত সুরেন্দ্র চাকমা

09/06/32

80

0

334

বিধবা-256

মৈদং

সাক্রাছড়ি

25/06/12

3600

76.

অনিতা দেবী চাকমা

 

বাদিক্কো চাকমা

মৃত পুনং চান চাকমা

02/04/87

25

0

335

বিধবা-472

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

77.

রত্নপুদি চাকমা

 

কুমিত্মমালা চাকমা

মৃত অনিল কুমার চাকমা

20/02/57

55

0

336

বিধবা-257

মৈদং

আমতলা

25/06/12

3600

78.

কালাবী চাকমা

 

লক্ষী পুদি চাকমা

মৃত রঞ্জন চাকমা

20/03/65

53

0

337

বিধবা-368

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

79.

সরব বানু চাকমা

 

অনিত্য চাকমা

মৃত আতনাগ চাকমা

09/09/57

45

0

340

বিধবা-365

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

80.

গঙ্গা চাকমা

 

লবঙ্গ লতা চাকমা

মৃত কান্দারা চাকমা

01/02/78

34

0

341

বিধবা-373

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

81.

মিলাচ চাকমা

 

সুর্যবালা চাকমা

মৃত ভুত্যা চাকমা

03/01/42

60

0

343

বিধবা-519

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

82.

চিবনদীনি চাকমা

 

বনমালা চাকমা

স্বপন চাকমা

02/07/79

33

0

344

বিধবা-513

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

83.

শামিত্ম রানী চাকমা

 

জ্বালা পুদি চাকমা

মৃত উমেশ চাকমা

03/05/59

53

0

345

বিধবা-514

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

84.

অমরা পুদি চাকমা

 

লট্রা চাকমা

মৃত ফুলেশ্বর চাকমা

10/12/72

40

0

346

বিধবা-523

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

85.

কমলাপুদি চাকমা (চনন পুদি)

 

দুদাঙী চাকমা

মৃত দয়া রঞ্জন চাকমা

10/12/54

55

0

347

বিধবা-508

মৈদং

বাদুলহাটছড়া

25/06/12

3600

86.

রাঙ্গা মিলা চাকমা

 

লক্ষী মুখী চাকমা

মৃত হরিকৃষ্ণ চাকমা

08/05/65

47

0

348

বিধবা-506

মৈদং

ভূয়াতলছড়া

25/06/12

3600

87.

দয়াপতি চাকমা

 

লতা চাকমা

মৃত দয়া লাল চাকমা

03/05/81

31

0

349

বিধবা-504

মৈদং

ভূয়াতলছড়া

25/06/12

3600

88.

শুকতারা চাকমা

 

নিরগমালা চাকমা

মৃত মধু রঞ্জন চাকমা

12/09/74

38

0

350

বিধবা-501

মৈদং

ভূয়াতলছড়া

25/06/12

3600

89.

বিলেদী চাকমা

 

আইভা মালা চাকমা

মৃত অরুন্যা চাকমা

10/12/77

35

0

351

বিধবা-500

মৈদং

ভূয়াতলছড়া

25/06/12

3600

90.

দেবী চাকমা

 

সীতা দেবী চাকমা

মৃত চিকন মরত চাকমা

20/12/57

55

0

390

বিধবা-370

মৈদং

কান্দারাছড়া

25/06/12

3600

91.

জ্ঞানলতা চাকমা

 

অলামা চাকমা

মৃত রঞ্জন চাকমা

12/05/57

55

0

433

বিধবা-220

মৈদং

বারাবান্যা

25/06/12

3600

92.

ভোক্কেনী চাকমা

 

পদধল চাকমা

মৃত সবিমল চাকমা

03/01/87

25

0

434

বিধবা-598

মৈদং

ছোট মন্দিরাছড়া

25/06/12

3600

93.

কৃপাবী চাকমা

 

কেগোয়া চাকমা

মৃত সুরেন্দ্র চাকমা

12/1/42

70

0

435

বিধবা-231

মৈদং

তিনটিলা

25/06/12

3600

94.

পুষ্প দেবী চাকমা

 

কালাবী চাকমা

মৃত জীবন্যা চাকমা

18/05/67

45

0

436

বিধবা-569

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

95.

রান্যাবী তঞ্চঙ্গ্যা

 

রগবী তঞ্চঙ্গ্যা

মতি লাল তঞ্চঙ্গ্যা

01/02/80

32

0

437

বিধবা-531

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

96.

লত্যাবী তঞ্চঙ্গ্যা

 

শাসন মালা তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত মৃগসেন তঞ্চঙ্গ্যা

12/03/37

75

0

438

বিধবা-282

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

97.

বাদিমিলা চাকমা

 

ইত্তুগী চাকমা

মৃত বুধ চাকমা

15/02/72

40

0

439

বিধবা-272

মৈদং

বান্দরহাজা

25/06/12

3600

98.

সুমিত্রা চাকমা

 

রঙ্গলতা চাকমা

মৃত চোগা চাকমা

04/05/72

40

0

440

বিধবা-270

মৈদং

বান্দরহাজা

25/06/12

3600

99.

রঞ্জন মালা চাকমা

 

আঙরী চাকমা

মৃত মেঘনাথ চাকমা

10/02/67

45

0

441

বিধবা-599

মৈদং

উবুকছড়ি

25/06/12

3600

100.

শামিত্মবালা চাকমা

 

ললিতা চাকমা

চোখকালা চাকমা

11/07/72

40

0

442

বিধবা-450

মৈদং

মৈদংমুখ

25/06/12

3600

101.

মঙ্গল পুদি চাকমা

 

কুমিত্মমালা চাকমা

মৃত গুরিমিলা চাকমা

17/08/64

48

0

443

বিধবা-471

মৈদং

বামে মৈদং

25/06/12

3600

102.

নিয়তি বালা চাকমা

 

মুক্তলতা চাকমা

মৃত মহেন্দ্র চাকমা

11/08/58

54

0

444

বিধবা-466

মৈদং

মৈদংমুখ

25/06/12

3600

103.

লগ্নমগী চাকমা

 

রূপমালা চাকমা

মৃত শুভলাল চাকমা

08/06/62

50

0

445

বিধবা-367

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

104.

বিনতা চাকমা (নাক্য)

 

হেতা সোনা চাকমা

বলভদ্র চাকমা (প্রদীপ)

19/03/67

45

0

846

বিধবা-375

মৈদং

মৈদংমুখ

25/06/12

3600

105.

বনমালা চাকমা

 

চিমত্মা দেবী চাকমা

মুরালী মোহন চাকমা

19/08/42

40

0

447

বিধবা-521

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

106.

মৃগমালা চাকমা

 

কাঞ্চন পুদি চাকমা

মৃত দয়া লাল চাকমা

07/09/82

30

0

448

বিধবা-512

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

107.

পরমিলা চাকমা

 

বিদ্যামুখী চাকমা

মৃত মেয়েধন চাকমা

12/01/77

35

0

450

বিধবা-505

মৈদং

ভূযাতলী

25/06/12

3600

108.

কমলাশ্বরী চাকমা

 

লক্ষী পুদি চাকমা

মৃত সুরদ মন্য চাকমা

05/04/41

71

0

487

বিধবা-216

মৈদং

শিলছড়ি

25/06/12

3600

109.

চাকবী চাকমা

 

বনমালা চাকমা

মৃত চিকন্যা চাকমা

25/07/47

65

0

488

বিধবা-232

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

110.

হিরাপতি তঞ্চঙ্গ্যা

 

লোতিনী তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত দয়াধন তঞ্চঙ্গ্যা

13/09/75

37

0

489

বিধবা-284

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

111.

যুগেশ্বরী চাকমা

 

তিনপুদি চাকমা

মৃত লক্ষী মনি চাকমা

10/02/47

65

0

490

বিধবা-278

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

112.

মৃগসেন চাকমা

 

মঞ্জুরী চাকমা

মৃত লক্ষণ চাকমা

02/02/57

55

0

491

বিধবা-448

মৈদং

উবুকছড়ি

25/06/12

3600

113.

প্রফুল্ল মালা চাকমা

 

চান্দবী চাকমা

মৃত ধারাশ্যা চাকমা

10/05/57

75

0

492

বিধবা-525

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

114.

ফুল্ল চাকমা (প্রফুল্লতা)

 

হাটাচলী চাকমা

মৃত নেইচান চাকমা

03/12/69

43

0

493

বিধবা-369

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

115.

বনমালা চাকমা

 

ধনপুদি চাকমা

মৃত পূর্ণ মোহন চাকমা

02/09/57

55

0

494

বিধবা-518

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

116.

সাধনা চাকমা

 

বলঙ্গ চাকমা

মৃত ভাগ্যধন চাকমা

10/05/77

35

0

495

বিধবা-499

মৈদং

ভূয়াতলীছড়া

25/06/12

3600

117.

বেঙ্গপুদি চাকমা

 

পরবী চাকমা

মৃত বীরাজ চাকমা

12/06/19

93

0

578

বিধবা-224

মৈদং

বারাবান্যা

25/06/12

3600

118.

রাঙ্গামিলা চাকমা

 

অমর বালা চাকমা

মৃত দয়াময় চাকমা

15/06/52

60

0

579

বিধবা-223

মৈদং

বড় মন্দিরাছড়া

25/06/12

3600

119.

বগি চাকমা

 

ফুলরানী চাকমা

মৃত উগত্যা চাকমা

06/04/89

23

0

515

বিধবা-491

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

120.

সেনমগি চাকমা

 

শংকমালা চাকমা

মৃত চিগন চাকমা

02/02/44

68

0

580

বিধবা-221

মৈদং

বড় মন্দিরাছড়া

25/06/12

3600

121.

আরতি চাকমা

 

অমিত্য চাকমা

মৃত হরি চন্দ্র চাকমা

05/03/72

40

0

581

বিধবা-447

মৈদং

মৈদংমুখ

25/06/12

3600

122.

রেশমবী চাকমা

 

বানুমা চাকমা

মৃত অবতার চাকমা

01/01/52

60

0

582

বিধবা-215

মৈদং

ডেপুটি পাড়া

25/06/12

3600

123.

কল্পনা রানী চাকমা

 

কালাবী চাকমা

মৃত অনিল চাকমা

12/05/67

45

0

583

বিধবা-214

মৈদং

বারাবান্যা

25/06/12

3600

124.

গাল্লোবী চাকমা

 

লক্ষী পুদি চাকমা

মৃত নিজক্যা চাকমা

12/05/74

67

0

584

বিধবা-222

মৈদং

বড় কুড়াদিয়াছড়া

25/06/12

3600

125.

কুম্বনিশি চাকমা

 

কেগোয়ে চাকমা

মৃত লুম্বধর চাকমা

12/12/47

65

0

585

বিধবা-233

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

126.

মঙ্গল পুদি চাকমা

 

বিনতা বালা চাকমা

মৃত খৈইচিং চাকমা

25/10/83

29

0

586

বিধবা-234

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

127.

লুম্বিনী চাকমা

 

আল্পনা চাকমা

মৃত মনিন্দ্র চাকমা

13/08/77

35

0

587

বিধবা-235

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

128.

দিনমালা তঞ্চঙ্গ্যা

 

সুর্যমুখী তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত ইন্দ্র লাল তঞ্চঙ্গ্যা

12/03/75

37

0

588

বিধবা-286

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

129.

ইন্দ্র পুতি তঞ্চঙ্গ্যা

 

সুপুরী তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত ইন্দ্র মোহন তঞ্চঙ্গ্যা

01/02/73

39

0

589

বিধবা-283

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

130.

মেলাবী তঞ্চঙ্গ্যা

 

উর্গা দেবী তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত কুমত্ম লাল তঞ্চঙ্গ্যা

08/06/85

27

0

590

বিধবা-280

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

131.

মজাগালী চাকমা

 

কেজরী চাকমা

মৃত রাঙা চোখা চাকমা

10/05/84

28

0

591

বিধবা-271

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

132.

হাঙ্গু বালা চাকমা

 

কুমারী চাকমা

মৃত বিজুমনি চাকমা

12/05/32

80

0

592

বিধবা-274

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

133.

সাধন বালা চাকমা

 

বিমলী চাকমা

মৃত সুশীল চাকমা

10/05/75

37

0

593

বিধবা-269

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

134.

বাদিমিলা চাকমা

 

রেনুকা চাকমা

মৃত জ্ঞান বিকাশ চাকমা

03/01/65

47

0

594

বিধবা-446

মৈদং

উবুকছড়ি

25/06/12

3600

135.

শামিত্ম রানী চাকমা

 

কাঞ্চন মালা চাকমা

মৃত শুভরাজ রাজ চাকমা

20/05/70

42

0

595

বিধবা-445

মৈদং

মৈদংমুখ

25/06/12

3600

136.

কলিতা চাকমা

 

বিনদিনী চাকমা

মৃত নগেন্দ্র চাকমা

18/11/77

55

0

596

বিধবা-443

মৈদং

মৈদংমুখ

25/06/12

3600

137.

স্বর্ণলতা চাকমা

 

রয়াবী চাকমা

মৃত সুরধন চাকমা

25/06/67

55

0

597

বিধবা-524

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

138.

যুদ্ধ পতি চাকমা

 

কাবা খুলী চাকমা

মৃত গুনবান চাকমা

05/04/75

47

0

598

বিধবা-470

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

139.

চঞ্চলা চাকমা

 

কালামিলা চাকমা

মৃত সাধন কুমার চাকমা

27/06/82

30

0

600

বিধবা-371

মৈদং

মৈদং

25/06/12

3600

140.

লক্ষী পুদি চাকমা

 

টুত্তরী চাকমা

মৃত কমমনি চাকমা

01/01/72

40

0

601

বিধবা-364

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

141.

মঞ্জুরী চাকমা

 

চিকন পতি চাকমা

মৃত লক্ষীধন চাকমা

11/11/61

55

0

202

বিধবা-372

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

142.

উমেয়ে বালা চাকমা

 

বেগরী চাকমা

মৃত ফুল মনি চাকমা

10/10/67

45

0

603

বিধবা-526

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

143.

কাজলা চাকমা

 

চিগন মিলা চাকমা

মৃত দেবব্রত চাকমা

05/08/87

25

0

604

বিধবা-517

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

144.

সুর্যপ্রভা চাকমা

 

বিনোদিনী চাকমা

মৃত জ্যোতিন্দ্র চাকমা

01/04/73

39

0

605

বিধবা-515

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

145.

মিলুভী চাকমা

 

পেদী চাকমা

মৃত বিন্দু লাল চাকা

21/06/65

47

0

606

বিধবা-537

মৈদং

তেনুরীপাড়া

25/06/12

3600

146.

কাজলা চাকমা

 

মজাগালী চাকমা

মৃত শামিত্ম বিকাশ চাকমা

18/06/88

24

0

607

বিধবা538

মৈদং

ভূয়াতলী

25/06/12

3600

147.

আদুরী চাকমা

 

রহিনী মালা চাকমা

মৃত অমর ধন চাকমা

10/06/80

32

0

608

বিধবা-454

মৈদং

ভূয়াতলী

25/06/12

3600

148.

শামত্মনা চাকমা

 

নয়ন সোনা চাকমা

মৃত চন্দ্রকেতু চাকমা

04/07/81

31

0

609

বিধবা-267

মৈদং

বামে মৈদং

25/06/12

3600

149.

কাজলা দেবী চাকমা

 

মিরগ মালা চাকমা

মৃত বড়পেদা চাকমা

04/02/85

27

0

610

বিধবা-502

মৈদং

ভূয়াতলী

25/06/12

3600

150.

মিলেবো চাকমা

 

মিলেছ চাকমা

মৃত সুধন্যা চাকমা

08/05/59

53

0

611

বিধবা-507

মৈদং

ভূয়াতলী

25/06/12

3600

151.

বিজু পুদি চাকমা

 

কালাবী চাকমা

স্নেহ কুমার চাকমা

02/05/44

68

0

111

বিধবা-640

মৈদং

হাজাছড়া

25/06/12

3600

152.

বাদিমিলা চাকমা

 

মৃত লক্ষী লতা চাকমা

ভূদ চাকমা

15/06/45

67

0

153

বিধবা-643

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

153.

কাদদেবী চাকমা

 

বাঙালী চাকমা

জাপানী মোহন চাকমা

01/01/50

62

0

449

বিধবা-634

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

154.

অঞ্জনা চাকমা

 

চিকন মিলা চাকমা

থে অং মারমা

11/02/72

40

0

201

বিধবা-637

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

155.

কালাবী চাকমা

 

লেবি চাকমা

মৃত মঙ্গল চন্দ্র চাকমা

01/01/50

62

0

156

বিধবা-633

মৈদং

ভূয়াতলী

25/06/12

3600

156.

প্রভুলতা চাকমা

 

মৃত সমপুদি চাকমা

মৃত ধারয্যে চাকমা

12/02/67

45

0

200

বিধবা-636

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

157.

নতুন লতা চাকমা

 

মৃত নন্দী চাকমা

মৃত যুব নেশ্বর চাকমা

09/01/51

61

0

206

বিধবা-635

মৈদং

মৈদং মুখ

25/06/12

3600

158.

চিমন দিনী চাকমা

 

মৃত জ্ঞান লতা চাকমা

মৃত রাঙা চান চাকমা

03/02/59

58

0

327

বিধবা-17

মৈদং

উবুকছড়ি

25/06/12

3600