Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বয়স্ক ভাতা

‘‘ছক’’

জেলার নামঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলাঃ জুরাছড়ি।

বয়স্কভাতা

 

ক্র: নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

ম্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

লিঙ্গ

ভাতা পরিশোধ বহি নং

ব্যাংক হিসাব নং

ইউনিয়ন

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল্লা

সর্বশেষ ভাতা পরিশোধের তারিখ

গৃহীত অর্থের পরিমাণ

1.

প্রদীপ সেন চাকমা

মৃ: দীন মোহন চাকমা

কাজল পুদি চাকমা

 

18/06/40

72

1

263

B-303

মৈদং

বারাবান্যা

25/06/12

3600

2.

কালা চান চাকমা

কৃষ্ণ মনি চাকমা

শঙ্খ মালা চাকমা

 

16/5/47

65

1

327(2)

B-839

মৈদং

ছোট মন্দিরছড়া

25/06/12

3600

3.

ধনবান চাকমা

রনজিত চাকমা

হনাবী চাকমা

 

08/06/42

70

1

264

B-318

মৈদং

শিলছড়ি

25/06/12

3600

4.

ফুলরাজ চাকমা

কালী কিংকর চাকমা

কমলিঙ্গিনী চাকমা

 

11/11/29

83

1

265

B-319

মৈদং

বারাবান্যা

25/06/12

3600

5.

শংখসুর চাকমা

হিত্য মঞ্জুরী চাকমা

মন্দাধরী চাকমা

 

25/10/24

88

1

266

B-366

মৈদং

দুরহাতছড়া

25/06/12

3600

6.

গুল মনি চাকমা

ইন্দ্র মনি চাকমা

দীনমুগি চাকমা

 

06/03/38

74

1

267

B-312

মৈদং

ছোট মন্দিরছড়া

25/06/12

3600

7.

পদ্মমুখী চাকমা

 

মরবী লতা চাকমা

বলরাম চাকমা

02/08/27

85

0

268

B-322

মৈদং

বড় মন্দিরছড়া

25/06/12

3600

8.

বরন্দ মুখি চাকমা

 

দমপুদি চাকমা

মৃত পদ্ম মোহন চাকমা

05/02/40

72

0

269

B-794

মৈদং

বড় মন্দিরছড়া

25/06/12

3600

9.

সুন্দর মনি চাকমা

হাজা চাকমা

ফুলমতি চাকমা

 

16/01/41

71

0

270

B-308

মৈদং

বড় মন্দিরছড়া

25/06/12

3600

10.

যুবনাক্স চাকমা

মদন মনি চাকমা

সুরজ সুরী চাকমা

 

08/07/40

92

0

271

B-320

মৈদং

ছোট মন্দিরছড়া

25/06/12

3600

11.

শরৎ মাালা চাকমা

ভুপেন্দু চাকমা

কালাবী চাকমা

 

14/07/41

71

0

272

B-323

মৈদং

তালুকদার পাড়া

25/06/12

3600

12.

কিংকর চাকমা

মুকুল্যা চাকমা

চিকন মিলা চাকমা

 

27/03/37

75

1

273

B-148

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

13.

শুক্র মোহন চাকমা

মৃত মরতোয়া চাকমা

তিপ্রণী চাকমা

 

12/06/44

68

1

274

B-772

মৈদং

হাজাছড়া

25/06/12

3600

14.

প্রেম চাকমা

মৃত দুর্গা যাত্রা চাকমা

নোয়া পুতি চাকমা

 

20/07/42

70

1

275

B-153

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

15.

নীল কামত্ম চাকমা

ছেবেদা চাকমা

রঞ্জনী চাকমা

 

29/07/37

75

1

277

B-151

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

16.

মহাদেবী চাকমা

 

নয়নবী চাকমা

প্রেম লাল চাকমা

14/05/40

72

0

278

B-159

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

17.

পৌরমিলা চাকমা

 

চিঙি রানী চাকমা

রাবানা চাকমা

08/02/42

70

0

280

B-774

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

18.

বীর রানী চাকমা

 

উত্তরা চাকমা

পন চোগা চাকমা

13/04/32

80

0

281

B-771

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

19.

সমন্দী বালা চাকমা

 

 

ধল মনি চাকমা

 

 

0

282

B-804

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

20.

তুপস্যা তঞ্চঙ্গ্যা

নগেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

জিপপুদি তঞ্চঙ্গ্যা

 

02/02/39

73

0

283

B-732

মৈদং

বটতলী, তঞ্চঙ্গ্যাপাড়া

25/06/12

3600

21.

কার্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

নীরথ তঞ্চঙ্গ্যা

জুতিমালা তঞ্চঙ্গ্যা

 

12/03/46

66

1

285

B-395

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

22.

পুনংবী তঞ্চঙ্গ্যা

 

খেংগরি তঞ্চঙ্গ্যা

মৃত কবিরাজ তঞ্চঙ্গ্যা

17/04/37

75

0

286

B-795

মৈদং

বটতলী

25/06/12

3600

23.

দুল্যাসেন তঞ্চঙ্গ্যা

ভাগমন তঞ্চঙ্গ্যা

রতিমালা তঞ্চঙ্গ্যা

 

20/05/44

68

1

287

B-317

মৈদং

মৈদং

25/06/12

3600

24.

কালামিলা তঞ্চঙ্গ্যা

 

সাথী তঞ্চঙ্গ্যা

নিক্ক মনি তঞ্চঙ্গ্যা

01/02/47

65

0

298

B-792

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

25.

দুর্গ মোহন তঞ্চঙ্গ্যা

নিশি মোহন তঞ্চঙ্গ্যা

রঙ্গমালা তঞ্চঙ্গ্যা

 

02/03/37

75

1

290

B-793

মৈদং

বটতলী

25/06/12

3600

26.

পাত্তর মনি চাকমা

সোনাতন চাকমা

কেরনসুচী চাকমা

 

15/04/27

85

1

293

B-390

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

27.

বেগ চাকমা

ক্ষেত্র মোহন চাকমা

লবঙ্গ লতা চাকমা

 

02/04/47

65

1

294

B-388

মৈদং

মন্দিরছড়া মুখ

25/06/12

3600

28.

রত্নাকর চাকমা

লড়বোকমা

কালাবী চাকমা

 

03/08/47

65

1

295

B-385

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

29.

ধনবান চাকমা

কেগেরা চাকমা

পরি চাকমা

 

02/04/48

64

1

296

B-391

মৈদং

বান্দরহাজা

25/06/12

3600

30.

সুরকর চাকমা

লড়বো চাকমা

কালাবী চাকমা

 

10/07/42

70

1

297

B-384

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

31.

নিরোদীনি চাকমা

 

বুদ্ধ চাকমা

সুমমত্ম চাকমা

12/08/47

65

0

299

B-668

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

32.

গুরিমিলা চাকমা

 

লক্ষী পুতি চাকমা

রেবতী মোহন চাকমা

10/07/42

70

0

300

B-784

মৈদং

বান্দরহাজা

25/06/12

3600

33.

চিরিংঙি চাকমা

 

ধনপতি চাকমা

শম্ভু মনি চাকমা

12/04/42

70

0

301

B-389

মৈদং

পানছড়িমুখ

25/06/12

3600

34.

রাঙ্গামিলা চাকমা

 

চানবানু চাকমা

বীরকামত্ম চাকমা

17/06/37

75

0

302

B-548

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

35.

কুম্বকর্ন চাকমা

লম্বধর চাকমা

কেগয়্যা চাকমা

 

08/03/47

65

1

303

B-619

মৈদং

হাজাছড়ি

25/06/12

3600

36.

বিশ্বম্বর চাকমা

তেমা চাকমা

সুরমালা চাকমা

 

04/02/47

65

1

304

B-624

মৈদং

উবুকছড়ি

25/06/12

3600

37.

যুবনাক্ষ চাকমা

রাজ কুমার চাকমা

মালেনী চাকমা

 

10/07/47

65

1

305

B-615

মৈদং

মৈদংমুখ

25/06/12

3600

38.

মহারাজ চাকমা

 

কান্দরী চাকমা

 

02/03/37

75

1

306

B-666

মৈদং

হাজাছড়ি

25/06/12

3600

39.

শুক্ক রাম চাকমা

সভ্যসাচী চাকমা

চান্দবী চাকমা

 

10/03/42

70

1

307

B-609

মৈদং

হাজাছড়ি

25/06/12

3600

40.

রসিক মালা চাকমা

 

কুমিত্ম চাকমা

গঙ্গাধর চাকমা

18/05/47

65

0

308

B-614

মৈদং

তিনটিলা

25/06/12

3600

41.

রাজমালা চাকমা

 

হেঙদী চাকমা

কিনাধন চাকমা

02/04/42

90

0

309

B-665

মৈদং

তিনটিলা

25/06/12

3600

42.

রেনুকা চাকমা

 

বুঙি চাকমা

সতীশ চন্দ্র চাকমা

11/06/47

65

0

310

B-607

মৈদং

হাজাছড়ি

25/06/12

3600

43.

ধনপতি চাকমা

 

লাসা চাকমা

গুনধর চাকমা

26/3/37

75

0

311

B-611

মৈদং

তিনটিলা

25/06/12

3600

44.

কুম্ভ নিশি চাকমা

 

পাক্সী চাকমা

নেইরাম চাকমা

03/04/37

75

0

313

B-667

মৈদং

তিনটিলা

25/06/12

3600

45.

ফুল চন্দ্র চাকমা

কিনাধন চাকমা

দালি পরানী চাকমা

 

04/08/47

65

1

315

B-687

মৈদং

বামে মৈদং

25/06/12

3600

46.

গদারাম চাকমা

কিনাধন চাকমা

বাজেইবি চাকমা

 

15/08/40

72

1

316

B-573

মৈদং

বেলতলা

25/06/12

3600

47.

গোল চোগা চাকমা

কন্দস্যা চাকমা

সায়াবী চাকমা

 

20/10/40

72

1

317

B-686

মৈদং

মাধবছড়া

25/06/12

3600

48.

রাঙামিলে চাকমা

 

বিমলিনী চাকমা

কান্দস্যা চাকমা

05/05/45

67

0

318

B-682

মৈদং

আমতলা

25/06/12

3600

49.

এড়াইয়া মিলে চাকমা

 

চিগনী চাকমা

জ্ঞানেন্দ্র চাকমা

07/03/47

65

0

319

B-574

মৈদং

বেলতলা

25/06/12

3600

50.

তারাবানু চাকমা

 

সুরেশ্বরী চাকমা

লক্ষীমন চাকমা

15/06/1

71

0

320

B-671

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

51.

রেনুকা চাকমা

 

লাত্তি চাকমা

নাঙা চাকমা

02/03/45

67

0

322

B-681

মৈদং

বেলতলা

25/06/12

3600

52.

মনো রঞ্জন চাকমা

অবিমন্যু চাকমা

কালাবী চাকমা

 

20/06/30

82

1

325

B-563

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

53.

ঠাকুরানী চাকমা

 

কালা মিলা চাকমা

বান্দা মনি চাকমা

20/10/32

80

0

329

B-630

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

54.

নিদ্রাপুদি চাকমা

 

সুচরিত চাকমা

 

03/10/27

85

0

330

B-566

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

55.

বাদিমিলা চাকমা

 

কাট্টনী চাকমা

ইন্দ্ররাজ চাকমা

20/08/47

65

0

331

B-629

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

56.

সুবল চন্দ্র চাকমা

সাধু মনি চাকমা

রয়েবী চাকমা

 

10/05/32

80

1

333

B-722

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

57.

চায্য মনি চাকমা

সুবল চন্দ্র চাকমা

কেশপতি চাকমা

 

13/03/42

70

1

336

B-717

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

58.

সুরত মালা চাকমা

 

পালেনী চাকমা

বিশ্বমিত্র চাকমা

04/06/37

75

0

337

B-725

মৈদং

মৈদং

25/06/12

3600

59.

কিনা মোহন চাকমা

মৃত দীন মোহন চাকমা

কালামিলে চাকমা

 

01/12/42

70

1

335(2)

B-840

মৈদং

মৈদং

25/06/12

3600

60.

লতা চাকমা

 

দলাবী চাকমা

সাধন মনি চাকমা

05/04/47

65

0

340

B-727

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

61.

দয়াল চন্দ্র চাকমা

কামিনী কামত্ম চাকমা

উলমাদিনী চাকমা

 

03/05/47

65

1

341

B-775

মৈদং

ভূয়াতলীছড়া

25/06/12

3600

62.

কৃষ্ণবর্ন চাকমা

নগেন্দ্র চাকমা

মালেনী চাকমা

 

18/10/47

65

1

342

B-698

মৈদং

বেলতলা

25/06/12

3600

63.

চন্ডীদাশ চাকমা

উপেন্দ্র চাকমা

বিনোদিনী চাকমা

 

05/09/47

65

1

343

B-710

মৈদং

বাদলহাত ছড়া

25/06/12

3600

64.

শুক্র মনি চাকমা

চিকন্যা চাকমা

হান্যেমা চাকমা

 

17/06/40

72

1

344

B-706

মৈদং

ভূয়াতলী

25/06/12

3600

65.

মহেন্দ্র চাকমা

সুবল চন্দ্র চাকমা

নারী চাকমা

 

24/03/33

79

1

345

B-632

মৈদং

বাদলহাত ছড়া

25/06/12

3600

66.

কমলা পুদি চাকমা

 

কালা মিলে চাকমা

সুমমত্ম চাকমা

18/07/43

69

0

346

B-631

মৈদং

বাদলহাত ছড়া

25/06/12

3600

67.

গুরিপুদি চাকমা

 

সুরভী চাকমা

শম্ভু চাকমা

23/07/45

67

0

347

B-683

মৈদং

বাদলহাত ছড়া

25/06/12

3600

68.

রোহিনী মালা চাকমা

 

গুশনবী চাকমা

রাম কুমার চাকমা

05/06/47

65

0

348

B-639

মৈদং

ভূয়াতলী

25/06/12

3600

69.

জান্যাবী চাকমা

চিকন মরত চাকমা

মাদবী চাকমা

 

13/01/42

70

1

349

B-707

মৈদং

ভূয়াতলী

25/06/12

3600

70.

ইন্দু মতি চাকমা

 

চিত্রংগদা চাকমা

সাম্পা চাকমা

05/10/40

72

0

350

B-741

মৈদং

ভূয়াতলী

25/06/12

3600

71.

কান্যা চাকমা

বিজি পাগলা চাকমা

কমলা মতি চাকমা

 

19/04/47

65

1

380

B-553

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

72.

মালেনা চাকমা

 

চদগী চাকমা

চিত্র রঞ্জন চাকমা

28/06/47

65

0

379

B-636

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

73.

মনো রঞ্জন চাকমা

নম রতন চাকমা

উর্মিলা চাকমা

 

17/03/43

69

1

358

B-719

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

74.

উরংকানা চাকমা

অগল মনি চাকমা

নিজিমালা চাকমা

 

15/8/45

67

1

334(2)

B-838

মৈদং

তিনটিলা

25/06/12

3600

75.

মেন্দা চাকমা

ধনমনি চাকমা

নোপুদি চাকমা

 

19/03/44

68

0

397

B-314

মৈদং

বারাবান্যা

25/06/12

3600

76.

বাঙাউদি চাকমা

 

লবঙ্গলতা চাকমা

লাল বিহারী চাকমা

15/06/43

69

0

395

B-633

মৈদং

পানছড়িমুখ

25/06/12

3600

77.

মগনী তঞ্চঙ্গ্যা

 

বাশিমালা তঞ্চঙ্গ্যা

মনিন্ত্র তঞ্চঙ্গ্যা

01/04/42

70

0

392

B-733

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

78.

বাত্তিমালা তঞ্চঙ্গ্যা

 

কদম মালা তঞ্চঙ্গ্যা

চিক্কো মনি তঞ্চঙ্গ্যা

18/03/45

67

0

378

B-802

মৈদং

বটতলা

25/06/12

3600

79.

ধনলতা চাকমা

 

শ্রেষ্টী চামমা

রাজেন্দ্র চাকমা

03/09/43

69

0

398

B-321

মৈদং

ছোট মন্দিরছড়া

25/06/12

3600

80.

কিনাধন চাকমা

সুরেশ চাকমা

সুরেশ পুদি চাকমা

 

27/07/40

72

0

399

B-154

মৈদং

হাজাছড়ি

25/06/12

3600

81.

চিত্ররেখা চাকমা

 

কুমারী চাকমা

কিরনময় চাকমা

03/02/45

67

0

400

B-149

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

82.

হেঙত্যা চাকমা

হাজিপ্রু চাকমা

মিনু দেবী চাকমা

 

11/10/42

70

1

409

B-564

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

83.

যুগল চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

অঙ্গস্যা তঞ্চঙ্গ্যা

কালী তঞ্চঙ্গ্যা

 

01/02/42

70

1

401

B-396

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

84.

বুদ্ধ মোহন চাকমা

মৃত দীন মোহন চাকমা

কালা মিলা চাকমা

 

8/7/47

65

1

332(2)

B-837

মৈদং

শিলছড়ি, মোনপাড়া

25/06/12

3600

85.

মেলো তঞ্চঙ্গ্যা

 

বৈদ্যানী তঞ্চঙ্গ্যা

শুক্করাম তঞ্চঙ্গ্যা

10/02/45

67

0

402

B-731

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

86.

ব্রজ মোহন চাকমা

মৃগজ্যা চাকমা

বুড়ি চাকমা

 

15/04/37

75

1

403

B-394

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

87.

শামিত্ম মালা চাকমা

 

কান্দরী চাকমা

সুরকর চাকমা

10/07/42

70

0

404

B-386

মৈদং

পানছড়িমুখ

25/06/12

3600

88.

রাবনা চাকমা

সুমুধর চাকমা

কেগরীাচকমা

 

13/09/42

70

1

405

B-606

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

89.

কালা চোগী চাকমা

দ্রোনজয় চাকমা

কালো পুনি চাকমা

 

02/03/47

65

1

406

B-625

মৈদং

তিনটিলা

25/06/12

3600

90.

রত্নসেন চাকমা

সুরেন্দ্র লাল চাকমা

পগুনপতি চাকমা

 

10/05/32

80

1

407

B-688

মৈদং

আমতলা

25/06/12

3600

91.

বাদনী চাকমা

 

পদ্মাপুদি চাকমা

কামদেব চাকমা

10/03/42

70

0

408

B-670

মৈদং

আমতলী

25/06/12

3600

92.

গারভেঙা চাকমা

 

মেমংডো চাকমা

মৃত যুম্বে চাকমা

12/01/44

68

0

409

B-773

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

93.

মহাদেবী চাকমা

 

নয়নবী চাকমা

প্রেম লাল চাকমা

14/05/40

72

0

410

B-159

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

94.

মুরলী মোহন চাকমা

 

নীলকাবী চাকমা

সুবল চন্দ্র চাকমা

01/04/47

65

0

411

B-720

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

95.

কাঞ্চন মালা চাকমা

 

জুত্যাবী চাকমা

বিজু মোহন চাকমা

13/05/46

67

0

412

B-697

মৈদং

বেতছড়ি

25/06/12

3600

96.

যক্ষা চাকমা

চিগন্যে চাকমা

রবি পুদি চাকমা

 

22/9/37

75

1

326

B-825

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

97.

প্রেম লাল চাকমা

মৃত জিতেন্দ্র চাকমা

রত্নমগি চাকমা

 

05/11/46

66

0

413

B-782

মৈদং

ভূয়াতলী

25/06/12

3600

98.

কমলেম্বরী চাকমা

 

জাল্যেবী চাকমা

বিশেশ্বর চাকমা

10/01/45

67

0

414

B-640

মৈদং

ভূয়াতলী

25/06/12

3600

99.

জ্ঞান লাল চাকমা

বিজয় চাকমা

গাল্লোবী চাকমা

 

13/10/42

70

0

485

B-306

মৈদং

মন্দিরছড়া

25/06/12

3600

100.

শ্রীমোহন চাকমা

রাঙ্গা চোগা চাকমা

চিংগু চাকমা

 

10/04/41

71

1

486

B-304

মৈদং

বারাবান্যা

25/06/12

3600

101.

চোখি চাকমা

 

বনমালা চাকমা

সত্যবান চাকমা

04/02/40

72

0

487

B-313

মৈদং

বড় মন্দিরছড়া

25/06/12

3600

102.

মরত্যা চাকমা

দুর্গযাত্রা চাকমা

নয়াবতী চাকমা

 

13/03/42

65

1

488

B-156

মৈদং

উবুকছড়ি

25/06/12

3600

103.

কালী চরন চাকমা

দম চাকমা

বিনতা চাকমা

 

24/02/27

85

1

489

B-161

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

104.

ত্রিনয়নী চাকমা

 

রূপমালা চাকমা

মরত্তো চাকমা

24/11/42

70

0

490

B-158

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

105.

শুভ মনি তঞ্চঙ্গ্যা

বিজু মনি তঞ্চঙ্গ্যা

ভাদ্রপতি তঞ্চঙ্গ্যা

 

16/05/37

75

1

491

B-398

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

106.

কৃপাবী তঞ্চঙ্গ্যা

 

শাসনমালা তঞ্চঙ্গ্যা

কৃপা মোহন তঞ্চঙ্গা

01/01/40

72

0

493

B-399

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

107.

শশাংকর চাকমা

রাঙা চাকমা

কালাবী চাকমা

 

12/03/32

80

0

494

B-392

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

108.

দবনা চাকমা

রাঙ্গাচান চাকমা

বিনদিনী চাকমা

 

18/04/47

65

0

495

B-552

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

109.

ধলপুদি চাকমা

 

কান্দরী চাকমা

লক্ষী মনি চাকমা

12/03/42

70

0

496

B-549

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

110.

মহারাজ চাকমা

সাধন চামা

কেতুগা চাকমা

 

04/10/40

72

1

497

B-617

মৈদং

মৈদংমুখ

25/06/12

3600

111.

অক্ষয় রাজ চাকমা

অঙ্গদ চাকমা

বিনয়্যে চাকমা

 

02/04/37

75

1

498

B-612

মৈদং

হাজাছড়া

25/06/12

3600

112.

চিগে পুদি চাকমা

(ননিতা)

 

বিনয়্যে চাকমা

লুম্বাছামনি চাকমা

01/03/42

70

0

499

B-383

মৈদং

উবুকছড়ি

25/06/12

3600

113.

খগেন্দ্র চাকমা

রশিক্যা চাকমা

গুনমিলা চাকমা

 

13/08/47

65

1

500

B-364

মৈদং

সাক্রাছড়ি

25/06/12

3600

114.

ছায়া রানী চাকমা

 

বদর চাকমা

জ্ঞান রঞ্জন চাকমা

12/08/43

69

0

501

B-785

মৈদং

ছোট মন্দিরছড়া

25/06/12

3600

115.

লদা চাকমা

 

পুষ্পমালা চাকমা

ক্ষিরোদ চন্দ্র চাকমা

22/04/32

80

0

507

B-365

মৈদং

সাক্রাছড়ি

25/06/12

3600

116.

দয়া চাকমা

বলভদ্র চাকমা

সমপুদি চাকমা

 

02/02/47

65

0

503

B-560

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

117.

মদন মুগি চাকমা

 

বিমলা পুদি চাকমা

দয়া চাকমা

03/02/41

71

0

505

B-558

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

118.

রেবতী মোহন চাকমা

 

নিলকাবী চাকমা

সুবল চন্দ্র চাকমা

02/01/42

70

0

506

B-728

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

119.

দয়াধন চাকমা

যুগল চন্দ্র চাকমা

নীলবতি চাকমা

 

12/04/42

70

1

507

B-724

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

120.

জালাপতি চাকমা

বাশী মোহন চাকমা

স্বপ্ন নোকাকমা

 

04/01/47

65

0

508

B-718

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

121.

শুক্রসেন চাকমা

ভরত চন্দ্র চাকমা

ফুলক্ষনা চাকমা

 

03/02/47

65

1

509

B-711

মৈদং

ভূয়াতলীছড়া

25/06/12

3600

122.

মরত্যা চাকমা

সুন্দর মনি চাকমা

ধারাস পুদি চাকমা

 

14/06/37

75

1

510

B-712

মৈদং

ভূয়াতলীছড়া

25/06/12

3600

123.

সুর্যমালা চাকমা

 

রাদেগা চাকমা

রাজেন্দ্র মোহন চাকমা

01/12/40

72

0

504

B-557

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

124.

কর্নপুদি চাকমা

নীলরাজ চাকমা

পরবী চাকমা

 

16/06/29

83

0

571

B-305

মৈদং

তালুকদার পাড়া

25/06/12

3600

125.

কনক বালা চাকমা

 

করুনমুগী চাকমা

অমিতাভ চাকমা

08/06/35

77

0

572

B-575

মৈদং

বেলতলা

25/06/12

3600

126.

নিরত বালা চাকমা

মিলেছ চাকমা

 

নিবারন চাকমা

18/01/47

65

0

573

B-157

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

127.

মহারঞ্জন চাকমা

কালো চোগা চাকমা

দুঃশীলা চাকমা

 

05/01/47

65

1

575

B-550

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

128.

বীরসেন চাকমা

কালো চোগা চাকমা

কাঙরী চাকমা

 

13/07/42

70

1

576

B-622

মৈদং

মৈদংমুখ

25/06/12

3600

129.

খগেন্দ্র চাকমা

পরাম্ভর মনি চাকমা

সুরতি চাকমা

 

18/04/44

68

1

577

B-623

মৈদং

মৈদংমুখ

25/06/12

3600

130.

পাথর মনি চাকমা

শেষ চন্দ্র চাকমা

ভূবন মনি চাকমা

 

15/07/37

75

1

578

B-803

মৈদং

বামে মৈদং

25/06/12

3600

131.

বিলেশ্বর চাকমা

যোগেন্দ্র চাকমা

সৌরভ মালা চাকমা

 

03/05/42

70

0

580

B-561

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

132.

কুসুম কুমারী চাকমা

 

রঞ্জনী চাকমা

ফেনু চাকমা

03/05/42

70

0

581

B-554

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

133.

তবনা চাকমা

দেবেরা চাকমা

দলাবী চাকমা

 

05/01/44

68

0

582

B-721

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

134.

বিলেইয়া চাকমা

চিকন্যা চাকমা

প্রতিবালা চাকমা

 

10/12/43

69

1

583

B-723

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

135.

জিতেন্দ্র চাকমা

সন্ধা মনি চাকমা

বানাস পুদি চাকমা

 

03/02/47

65

1

584

B-565

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

136.

পালকধন চাকমা

কমলেন্দু চাকমা

বিজয় মালা চাকমা

 

02/01/41

71

1

585

B-713

মৈদং

ভূয়াতলীছড়া

25/06/12

3600

137.

কৃষ্ণ চাকমা

আনন্দ কুমার চাকমা

নিশি পুদি চাকমা

 

22/03/45

67

1

586

B-716

মৈদং

ভূয়াতলী

25/06/12

3600

138.

গুলক্ক চাকমা

সভ্যসাচী চাকমা

দেবরানী চাকমা

 

3/4/45

67

1

324

B-826

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

139.

নীর রতন চাকমা

নমধন চাকমা

আল্যাবী চাকমা

 

2/2/47

65

1

321(2)

B-829

মৈদং

শিলছড়ি

25/06/12

3600

140.

যামিনী চাকমা

হংসধন চাকমা

লক্ষী পুদি চাকমা

 

08/03/41

71

1

623

B-310

মৈদং

পানছড়িমুখ

25/06/12

3600

141.

ননা রাম চাকমা

বলভদ্র চাকমা

মিতা চাকমা

 

02/03/47

65

1

624

B-162

মৈদং

পানছড়ি

25/06/12

3600

142.

কেগেরা তঞ্চঙ্গ্যা

মনিরাম তঞ্চঙ্গ্যা

লালবী তঞ্চঙ্গ্যা

 

12/07/46

66

1

625

B-400

মৈদং

মোগাছড়ি মোন

25/06/12

3600

143.

শামিত্ম বালা চাকমা

 

চিগোনী চাকমা

কৃষ্ণ মনি চাকমা

25/01/47

65

0

626

B-551

মৈদং

পানছড়ি মুখ

25/06/12

3600

144.

অনিল চন্দ্র চাকমা

শামুক্যা চাকমা

সমক পুদি চাকমা

 

03/02/39

75

1

627

B-605

মৈদং

হাজাছড়ি

25/06/12

3600

145.

কিনা মনি চাকমা

নকুল চন্দ্র চাকমা

রন্টি মালা চাকমা

 

17/07/38

74

1

628

B-689

মৈদং

বামে সুবলং

25/06/12

3600

146.

কালা চান চাকমা

রমেশ চন্দ্র চাকমা

বিনতা চাকমা

 

09/03/45

67

1

629

B-556

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

147.

বিশেশ্বর চাকমা

(বাদী মরত)

লবন মনি চাকমা

বেনুগো চাকমা

 

03/08/43

69

1

631

B-641

মৈদং

ভুয়াতলী

25/06/12

3600

148.

নিতুমালা তঞ্চঙ্গ্যা

যুগল্যা তঞ্চঙ্গ্যা

কালী তঞ্চঙ্গ্যা

 

01/02/43

69

0

649

B-397

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

149.

রাম কুমার চাকমা

ফকিরা চাকমা

কাঞ্চন মালা চাকমা

 

07/08/47

65

1

650

B-638

মৈদং

ভরাতলীছড়া

25/06/12

3600

150.

মনো রঞ্জন খীসা

মহেন্দ্র খীসা

কুসুম কুমারী খীসা

 

15/02/31

81

1

663

B-559

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

151.

বীরভদ্র চাকমা

মানেকধন চাকমা

দুরপতি চাকমা

 

04/01/32

80

1

664

B-635

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

152.

রাম চন্দ্র চাকমা

বলি চাকমা

চিকন মালা চাকমা

 

10/04/42

65

1

665

B-571

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

153.

দয়াধন চাকমা

নিশি কুমার চাকমা

কমলা সুরি চাকমা

 

12/07/47

65

1

666

B-709

মৈদং

বাদলহাতছড়া

25/06/12

3600

154.

বিনোদ সাগর চাকমা

কামিনী চন্দ্র চাকমা

উমলাদিনী চাকমা

 

15/10/32

80

1

667

B-576

মৈদং

ভূয়াতলী

25/06/12

3600

155.

অসিত কুমার চাকমা

তেলন চাকমা

পোরসিনা চাকমা

 

05/05/47

65

1

668

B-708

মৈদং

তেছড়ি

25/06/12

3600

156.

উনিত্যে চাকমা

 

কুমিত্ম চাকমা

মৃত নিত্য লাল চাকমা

05/03/32

80

0

713

B-555

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

157.

পেত্যেয়া চাকমা

রাঙ্গাচান চাকমা

কেত্তসোনা চাকমা

 

06/12/32

80

1

714

B-567

মৈদং

মূরল্যাছড়া

25/06/12

3600

158.

সিনোক্কো চাকমা

দুলো কান্যা চাকমা

ফুল কুমারী চাকমা

 

04/04/27

85

1

712

B-568

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

159.

করুনামুখী চাকমা

 

দুরপুতি চাকমা

পেত্তুয়া চাকমা

12/11/37

75

0

715

B-569

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

160.

মরত্যে চাকমা

রতন্যা চাকমা

মিলোম্বী চাকমা

 

03/02/41

71

1

716

B-570

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

161.

ধনলতা চাকমা

 

তিলক পুদি চাকমা

মৃত কান্দারা চাকমা

03/04/47

65

0

717

B-714

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

162.

সাম্পা নাগর চাকমা

কামিনী কামত্ম চাকমা

মাদিনী চাকমা

 

08/04/42

70

1

718

B-742

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

163.

রাঙাবো চাকমা

সুদন্যা চাকমা

নাগরী চাকমা

 

16/09/42

70

1

719

B-798

মৈদং

বেতছড়ি

25/06/12

3600

164.

রাঙ্গা চান চাকমা

সঞ্চয় মনি চাকমা

জঞ্জালী চাকমা

 

05/02/32

80

1

720

B-618

মৈদং

উপুকছড়ি

25/06/12

3600

165.

তনু রঞ্জন চাকমা

নমরতন চাকমা

উর্মিলা চাকমা

 

10/06/47

65

1

722

B-685

মৈদং

মাধবছড়া

25/06/12

3600

166.

কাঙরী চাকমা

অনিল চাকমা

লুদুঙী চাকমা

 

10/05/32

80

0

721

B-610

মৈদং

হাজাছড়া

25/06/12

3600

167.

বাশী মোহন চাকমা

মৃত সুবল চন্দ্র চাকমা

নিলক চাকমা

 

02/04/47

65

1

724

B-726

মৈদং

কাঠালতলী

25/06/12

3600

168.

স্বপ্না চাকমা

(স্বপ্ন নোকা)

 

লক্ষীবী চাকমা

নতুন চন্দ্র চাকমা

07/06/22

90

0

723

B-729

মৈদং

বেতছড়ি

25/06/12

3600

169.

অনিল চন্দ্র চাকমা

ধন মনি চাকমা

রেখাবী চাকমা

 

16/10/37

75

1

725

B-155

মৈদং

হাজাছড়ি

25/06/12

3600

170.

বুদ্ধ কিংকর চাকমা

নিরঞ্জন চাকমা

ধন্যাবী চাকমা

 

15/12/46

66

1

772

B-311

মৈদং

শীলছড়ি

25/06/12

3600

171.

নতুন জয় চাকমা

হেঙত্যা চাকমা

হেলাপতি চাকমা

 

12/06/39

73

1

773

B-309

মৈদং

মন্দিরাছড়া

25/06/12

3600

172.

মৃগমালা চাকমা

 

সুরেশ্বরী চাকমা

সুর্যসেন চাকমা

29/07/37

75

0

774

B-160

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

173.

পাক্যা চাকমা

নগেন্দ্র চাকমা

তারাবানু চাকমা

 

10/03/39

73

1

775

B-634

মৈদং

কান্দরপাড়া

25/06/12

3600

174.

দীন দেবী চাকমা

 

অঞ্জনা চাকমা

পরাসত্ম মনি চাকমা

03/03/45

67

0

776

B-621

মৈদং

মৈদং

25/06/12

3600

175.

শোভাধন চাকমা

বেয়াদ চাকমা

বুবী চাকমা

 

02/01/42

70

0

777

B-608

মৈদং

হাজাছড়া

25/06/12

3600

176.

সুদর্শন চাকমা

শশী কামত্ম চাকমা

রয়েবী চাকমা

 

18/05/40

72

1

778

B-690

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

177.

গুনমনি চাকমা

এলা চাকমা

অলি চাকমা

 

13/03/42

70

1

779

B-691

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

178.

লক্ষী মোহন চাকমা

পেদা চাকমা

কমলা পুদি চাকমা

 

15/05/37

75

1

780

B-669

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

179.

জলদিনী চাকমা

 

পেদি চাকমা

রবি চাকমা

14/03/37

75

0

781

B-572

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

180.

বান্দা মনি চাকমা

বলি চাকমা

আদুরী চাকমা

 

10/06/22

90

1

782

B-628

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

181.

রঙ্গ দেবী চাকমা

 

বাঙদী চাকমা

নেইচান চাকমা

20/06/40

72

0

784

B-730

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

182.

উপেন্দ্র তালুকদার

ধনঞ্জয় তালুকদার

পুন্যবতী চাকমা

 

03/02/39

73

1

823

B-307

মৈদং

বারাবান্যা

25/06/12

3600

183.

কালেশ্বর চাকমা

মৃত কুজ চাকমা

নোপুদি চাকমা

 

19/03/44

68

1

824

B-315

মৈদং

বারাবান্যা

25/06/12

3600

184.

রামচন্দ্র চাকমা

দক্ষ চাকমা

বিন চাকমা

 

23/10/42

70

1

825

B-150

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

185.

বিরসমালা চাকমা

 

কালামিলা চাকমা

মৃত শশাংক চাকমা

16/06/37

75

0

826

B-393

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

186.

মিলুবী চাকমা

 

চিকনী চাকমা

পাগলা চাকমা

01/01/32

80

0

827

B-620

মৈদং

হাজাছড়া

25/06/12

3600

187.

গুল মনি চাকমা

বেয়াদ চাকমা

ববি চাকমা

 

03/08/42

70

0

828

B-627

মৈদং

হাজাছড়া

25/06/12

3600

188.

আরবো চাকমা

মৃত শামুক্যে চাকমা

সুন্দরী চাকমা

 

05/07/32

80

1

829

B-562

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

189.

সোনাধন চাকমা

মৃত অমরেন্দ্র চাকমা

সংঘবী চাকমা

 

06/10/45

67

1

830

B-715

মৈদং

ভূয়াতলীছড়া

25/06/12

3600

190.

নিগিরা মনি চাকমা

পেদশী চাকমা

তারাবানু চাকমা

 

01/06/47

65

0

831

B-684

মৈদং

জামুরাছড়ি

25/06/12

3600

191.

গুনধর চাকমা

মৃত ভরত চন্দ্র চাকমা

ধনবী চাকমা

 

14/07/34

78

1

832

B-616

মৈদং

তিনটিলা

25/06/12

3600

192.

নিরধ চাকমা

সুরেশ মনি চাকমা

বিনতা মালা চাকমা

 

04/02/43

69

1

833

B-316

মৈদং

ডেপুটিপাড়া

25/06/12

3600

193.

অমর দিনী চাকমা

 

মরকা বানু চাকমা

জিতেন্দ্র লাল চাকমা

14/06/47

65

0

384

B-152

মৈদং

জামেরছড়ি

25/06/12

3600

194.

চান্দবী চাকমা

 

মায়া দেবী চাকমা

ব্রজ মোহন চাকমা

15/05/47

65

0

834

B-387

মৈদং

পানছড়ি মুখ

25/06/12

3600

195.

করুনা বিকাশ চাকমা

বিরাজ মোহন চাকমা

উর্মিলা চাকমা

 

03/02/44

68

1

323

B-806

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

196.

প্রেমিকা চাকমা

 

সুরমালা চাকমা

করুনা বিকাশ চাকমা

20/08/45

67

0

328

B-805

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

197.

পুনংচান তঞ্চঙ্গ্যা

চিবিলিক্যা তঞ্চঙ্গ্যা

চন্দমালা তঞ্চঙ্গ্যা

 

12/03/47

65

1

492

B-822

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

198.

কৃপাবী তঞ্চঙ্গ্যা

 

চেনবী তঞ্চঙ্গ্যা

 

06/07/47

65

0

199

B-821

মৈদং

মগাছড়ি

25/06/12

3600

199.

প্রদীপ চাকমা

মিলন চাকমা

কাদনী চাকমা

 

02/03/47

65

1

276

B-828

মৈদং

ফকিরাছড়ি

25/06/12

3600

200.

লক্ষী কুমার চাকমা

সভ্যসাচী চাকমা

চান্দবী চাকমা

 

04/03/47

65

1

313

B-820

মৈদং

হাজাছড়ি

25/06/12

3600

201.

স্নেহ কুমার চাকমা

মৃত সুর্য মনি চাকমা

মৃত মৃগমালা চাকমা

 

15/08/46

66

1

291(2)

B-836

মৈদং

ছোট মন্দিরছড়া

25/06/12

3600

202.

সুমতি রঞ্জন চাকমা

 

মৃত ধীরেন্দ্র লাল চাকমা

বক্র পুদি চাকমা

19/03/46

66

1

292(2)

B-835

মৈদং

ছোট মন্দিরছড়া

25/06/12

3600

203.

রবি কার্বারী

সাজি রাম কার্বারী

তুলবী চাকমা

 

29/12/17

95

1

314

B-827

মৈদং

মৈদং মুখ

25/06/12

3600